2019 Mart Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/03/2019 11/03/2019 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2019 11/03/2019 16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 15/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 20/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/03/2019 25/03/2019 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 25/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • 01/03/2019 25/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 01/03/2019 25/03/2019 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 01/03/2019 25/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 01/03/2019 25/03/2019 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 01/03/2019 26/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 16/03/2019 26/03/2019 1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/03/2019 26/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 01/03/2019 26/03/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 01/03/2019 01/04/2019 2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 01/04/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/03/2019 01/04/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/03/2019 01/04/2019 Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/03/2019 01/04/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 01/04/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 01/04/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart - 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart -31 Mayıs Tarihleri Arasında)
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2019 31/05/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

HD HİSAR DENETİM


HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş, mesleğinde uzman ve deneyimli Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler den oluşan bağımsız denetçiler tarafından kurulmuş ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-7 Blok Kat:7 Daire:31 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim