2020 Ekim Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/10/2020 09/10/2020 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/10/2020 12/10/2020 16-30 Eylül 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/10/2020 15/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 20/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/10/2020 26/10/2020 1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16/10/2020 26/10/2020 1-15 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01/10/2020 26/10/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 26/10/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2020 27/10/2020 Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/04/2020 27/10/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/04/2020 27/10/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/04/2020 27/10/2020 Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/04/2020 27/10/2020 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 02/11/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/10/2020 30/11/2020 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/10/2020 31/12/2020 Eylül 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-7 Blok Kat:7 Daire:31 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim