Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) 22.09.2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) 22.09.2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Etik Kuralların Yapısı Projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Etik Kurallar) bazı revizyon çalışmaları yapılmıştır.

Etik Kuralların Yapısı Projesi ile Etik Kurallar yeniden yazılarak anlaşılması kolaylaştırılmış, etik hususlara ilişkin güncel gelişmelere yer verilmiş ve genişletilmiş bir kavramsal çerçeve sunulmuştur.  Genel olarak yapılan revizyonlar aşağıdaki hususları içermektedir:

•          Yeni bir kodlama sistemi getirilerek ana hükümler ile uygulama hükümlerinin ayrıştırılması.

•          Kavramsal çerçevenin genişletilmesi.

•          Alınacak önlemlerin revizyonu.

•          Teşvik projesinin hayata geçirilmesi.

•          Azami denetlenebilir döneme ve ara verme süresine ilişkin daha kapsamlı hükümler.

•          Daha güçlü bağımsızlık hükümleri.

•          Mesleki muhakemede bulunurken durum ve gerçekleri anlamadaki önemi vurgulamak için yeni rehberlik sağlanması.

•          Temel ilkelere uyumun, bir denetimde veya diğer güvence denetimlerinde mesleki şüpheciliğin uygulanmasını nasıl desteklediğini açıklayan yeni rehberlik sağlanması.

Bu kapsamda,

-       30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:54’ün (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ve

-      IESBA tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)’da yapılan güncellemelere uyumun sağlanmasını teminen “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)” Kurul Kararı olarak,

22.09.2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) dosyası ektedir

Ekli Dosyalar

1931 kişi tarafından görüntülenmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim