Elektronik Finansal Raporlama

Elektronik Finansal Raporlama
 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Kurumumuz bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır.

Mevcut Durum

Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının denetimi neticesinde düzenlenen denetçi raporu ile denetimden geçmiş finansal tabloları bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından Kurumumuza bildirilmektedir. Bu bildirim, Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bildirimlerde finansal tablolar PDF formatında SBG’ye yüklenmektedir.

Bu durum, ticari esaslara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgilerin Kurumumuzca sağlıklı bir şekilde analiz edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca, ülkemizde şirketler genelinde yapılan analizlerde ticari esaslara göre hazırlanmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş bilgilerin kullanılması, bu analizlerin güvenilirliğini ve ihtiyaca uygunluğunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Elektronik Finansal Raporlama

EFR Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, SBG’ye entegre bir sistem oluşturulmuş olup, şirketlere ilave bir ara yüz veya işlem yükümlülüğü getirilmeyecektir. Sistemin bazı denetim kuruluşlarıyla birlikte test edilmesinin ardından bağımsız denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, finansal tabloları bu sistem aracılığıyla elektronik ortamda Kurumumuza bildirmesi sağlanacaktır. Finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, TFRS ve BOBİ FRS uyarınca hazırlanan her bir finansal tablo türü için Kurumumuz tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

Bildirimlerde, Excel dosyalarında yer alan formatlara tam bir uyum sağlanması gerekmekte olup, formatlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda yararlanılmak üzere, oluşturulan tablo formatları şirketler ile bağımsız denetim kuruluşu ve denetçilerin dikkatine sunulmaktadır. Bu kapsamda, oluşturulan sistem test amacıyla bazı denetim kuruluşlarının kullanımına açılmış olup, test aşamasının tamamlanmasının ardından sistem, diğer tüm bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin kullanımına açılacak ve 2018 yılı finansal tablolarının belirlenen formatlarda sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.  

EFR Projesi kapsamında geliştirilen sistem, dünya genelinde kabul gören ve XML’in işletme ve finansal raporlama alanında kullanılması amacıyla geliştirilmiş, bu kapsamda işletme ve finansal bilgilerin hazırlanması, sunulması ve bilgi alışverişine konu edilmesini amaçlayan raporlama dili XBRL’in altyapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Excel olarak sisteme yüklenecek olan finansal tablolara ait her bir kalem sistem üzerinde tanımlanmış olan XBRL elementleriyle eşleştirilmekte ve böylece finansal tablolardan elde edilen veriler analize uygun hale getirilmektedir.

Elektronik Finansal Raporlama Sisteminden Beklenen Faydalar

Bağımsız denetime tabi olan şirketler, ülkemizde faaliyet gösteren tüm sermaye şirketlerinin sayısal olarak küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen, aktif büyüklük ve satış hasılatı bakımından ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle EFR ile bu şirketlerin ticari esaslara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal bilgileri analiz edilmeye uygun hale gelecektir. Bu veriler kullanılarak;

            •      Şirketlerin mevcut ekonomik durumlarının görülebilmesi,

            •      Finansal analizler aracılığıyla şirketlere ilişkin ekonomik değerlendirmelerin yapılabilmesi,

            •      Şirketlerin NACE (Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodları kullanılarak sektörel analizlerin yapılabilmesi,

            •      Riskli şirketler veya sektörler hakkında zamanında tedbir alınabilmesi,

       •   Bu şirketlerin aktif toplamı ve net satış hasılatı gibi kriterler açısından ülkemiz ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmaları nedeniyle makroekonomik risk analizlerinin yapılabilmesi 

mümkün hale gelecektir.

Bu değerlendirme ve analizler, Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra ülkemizde finansal raporlamadan sağlanan faydanın artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Elektronik Finansal Raporlama Sistemi hakkındaki sorularınızı efr@kgk.gov.tr adresine iletebilirsiniz.1573 kişi tarafından görüntülenmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim