Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.(05/11/2018)

Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması

Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur” hükmü yer almaktadır.   Bununla birlikte, “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” içerisinde yer alan 221 no.lu tedbir uyarınca “faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” görevi Kurumumuzun sorumluluğundadır.

Bu çerçevede, 27 Eylül 2017 tarihinde Kurumumuz ile İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) arasında Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla bir telif anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmayla ülkemizde faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolarının hem ülkemizdeki kuruluşlar ile hem de benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliğinin arttırılması, faizsiz finans kuruluşlarımızın finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilginin sunulması ve özellikle bu kuruluşların faaliyetlerine uygun şekilde finansal tablolar sunmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Kurumumuz ilk aşamada kendi görev alanına giren AAOIFI standartlarını mevzuatımıza kazandırarak ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlanmayı ve söz konusu sektörle ilgili finansal işlemlerin kalitesi ile bu işlemler hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise sektörün de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ülkemize özgü ve uluslararası alanda kabul gören standartların geliştirilmesi yapılabilecektir. Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan standartlara ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

    Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve
    FFMS 1: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama
    FFMS 3: Mudârebe
    FFMS 4: Müşâreke Finansmanı
    FFMS 7: Selem ve Paralel Selem
    FFMS 9: Zekât
    FFMS 10: İstisna’ ve Paralel İstisna’
    FFMS 28: Murâbaha ve Diğer Vadeli Satışlar

Söz konusu standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinlere erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 23 Kasım 2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

1383 kişi tarafından görüntülenmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim