GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri

GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları 21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardının ilk versiyonu 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı, GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardının ilk versiyonu ise 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından 2016 yılında geliştirilen Mevzuata Aykırılıklar projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğin etkileri denetim standartlarına BDS 250 aracılığıyla yansıtılmıştır. BDS 250’de meydana gelen değişiklikler neticesinde GDS 3000’e A102, A194-A199 paragrafları eklenmiştir. Söz konusu paragraflardan;

  • A102 paragrafında, mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak denetçiye yüklenebilecek ilave sorumluluklar ile
  • A194-A199 paragraflarında, yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim ve mevzuata ilişkin tespit edilen veya şüphelenilen aykırılıkların yetkili bir kuruma rapor edilmesi konularında ilave yükümlülükler ve açıklamalar

yer almaktadır.

GDS 3402’nin A53 paragrafına ise önemsiz olmadığı açıkça görülen mevzuata aykırılığın, hilenin veya hizmet kuruluşundan kaynaklanan düzeltilmemiş hataların farkına varılması ve hizmet alan işletmelere konunun uygun şekilde bildirilmemesi ve hizmet kuruluşunun bu bildirimi yapmak istememesi durumunda, hizmet kuruluşu denetçisinin, mevzuatla yasaklanmadığı müddetçe, üçüncü taraflara (örneğin yetkili bir kuruma) bildirim yapılıp yapılmayacağını belirleyebileceği hükmü eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklikleri içeren GDS 3000’in revize edilmiş versiyonu, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında yürütülen güvence denetimlerinde uygulanmak üzere, GDS 3402’nin revize edilmiş versiyonu ise 1/1/2018 tarihinde ve sonrasında başlayacak dönemlerin güvence denetimlerinde uygulanmak üzere, 21/12/2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1553 kişi tarafından görüntülenmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim