Sürekli Eğitim Programı Düzenleme Taleplerine İlişkin Duyuru

4/11/2017 tarihli ve 20230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği'nin (Tebliğ) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülecek yüz yüze eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi için, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurumumuz tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları” (Usul Esaslar) ile belirlenerek 22/12/2017 tarihinde Kurumumuz internet adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin yayımlanmasının ardından ilgili kurum/kuruluşlar tarafından Kurumumuz onayına sunulan sürekli eğitim programları mezkûr düzenlemeler çerçevesinde incelenmekte ve ilgili programların onay/ret işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitim programlarının (yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülenler) 2018 yılında ilk defa düzenlenmesi nedeniyle, eğitim düzenleme taleplerinin Kurumumuza iletilmesi için herhangi bir süre sınırlaması yapılmamıştır. Ancak 2019 yılından itibaren yürütülecek programlar için gerek sürekli eğitim programı düzenleme onay talepleri gerekse de onaylanan sürekli eğitim programlarında yapılacak değişiklik (yeni program ekleme, programda içerik değişikliği, program süresi değişikliği, eğitmen ekleme, eğitmen değişikliği gibi) talepleri belirli dönemlerde değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kapsamda Kurumumuza yapılacak olan sürekli eğitim programı düzenleme onay talepleri ile onaylanan sürekli eğitim programlarında yapılacak değişiklik talepleri ilgili kurum/kuruluşlar tarafından Aralık, Nisan ve Ağustos aylarında Kurumumuza gönderilecektir. Söz konusu talepler belirtilen ayları takip eden ay içerisinde sonuçlandırılarak onay işlemleri gerçekleştirilecektir. Aralık, Nisan ve Ağustos ayları dışında yapılan onay veya onay değişikliği başvuruları ise takip eden başvuru döneminde değerlendirmeye alınacaktır.

Eğitim düzenleme talebinde bulunacak kurum/kuruluşlara önemle duyurulur.

1383 kişi tarafından görüntülenmiştir.

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim