2021 Mayıs Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/05/2021 10/05/2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 03/05/2021 11/05/2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2021 17/05/2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2021 17/05/2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/05/2021 17/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 20/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/05/2021 25/05/2021 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17/05/2021 26/05/2021 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/05/2021 26/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 26/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 26/05/2021 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 26/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2021 31/05/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
 • 01/04/2021 31/05/2021 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
 • 01/05/2021 31/05/2021 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
 • 01/05/2021 31/05/2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/02/2021 31/05/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/03/2021 31/05/2021 2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/03/2021 31/05/2021 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2021 31/05/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • 01/03/2021 31/05/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/05/2021 31/05/2021 2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
 • 01/05/2021 02/08/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/05/2021 31/08/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim