2023 Nisan Ayı Vergi Takvimi

 • İLK TARİH SON TARİH KONU
 • 01/04/2023 10/04/2023 16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 03/04/2023 11/04/2023 16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 20/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16/04/2023 25/04/2023 1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 26/04/2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
 • 01/04/2023 26/04/2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 26/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 26/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17/04/2023 26/04/2023 1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 26/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 28/04/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 28/04/2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • 01/04/2023 02/05/2023 Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 02/05/2023 2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
 • 01/04/2023 17/05/2023 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/05/2023 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 01/04/2023 17/05/2023 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
 • 01/04/2023 31/05/2023 2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
 • 01/04/2023 31/05/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
 • 01/04/2023 03/07/2023 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

~ Kaynak : http://www.gib.gov.tr

BİZE ULAŞIN

HD Hisar Denetim

Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:8 Daire:34 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul

Tel : 0(212) 679 09 43

Faks : 0(212) 679 09 46

E-Posta : info@hdhisardenetim.com.tr

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA

© Copyright 2019 HD Hisar Denetim